Mose-Bølle (Vaccinium uliginosum)

Mose-Bølle (Vaccinium uliginosum) er en hjemmehørende løvfældende dværgbusk.

Er en virkelig god bi, sommerfugl og insekt busk.

Desuden værtsplante for ikke mindre end 14 sommerfugle blandt andet den truede Bølleblåfugl, så udplantning af Mose-Bølle kan være med til at sikre artens overlevelse i Danmark.

Andre navne: Mosebølle. … Gå til sidenMose-Bølle (Vaccinium uliginosum)