0
Din Kurv

Bladlusgalmyg og -snyltehvepse

Produktet mod bladlus består af en blanding af galmyg (ca. 225 stk.) og snyltehvepse (ca. 75 stk.), der leveres opblandet i granulat.

Bladlusgalmyggen
(Aphidoletes aphidimyza)
I produktet findes der pupper af galmyg. Af pupperne klækker voksne galmyg, der flyver ud og finder kolonierne med bladlus. Hér lægger de små røde æg. Larven, der klækker af ægget, er også rødlig og op til 5 mm lang, Den er et rovdyr, der dræber og udsuger mange bladlus. Efter ca. en uge som larve forpupper den sig i jorden, hvor den ligger i ca. 14. dage, før en ny cyklus begynder.

Bladlussnyltehvepsen
(Aphidius colemani)
Snyltehvepsen leveres som en blanding af kokoner og voksne snyltehvepse. Snyltehvepsen leder efter bladlus og lægger æg i dem. Efter nogle dage dør bladlusen og efter ca. 10 dage svulmer den op og bliver til en gråbrun kokon, der bliver siddende på planten. Efter ca. 2 uger gnaver en ny snyltehveps sig ud af kokonen (foto t.h.) og er klar til at finde nye bladlus.

Brugsanvisning
Ved kraftige angreb kan det ofte betale sig at anvende insektsæbe eller en god brusning med rent vand, inden nyttedyrene udsættes.
Æsken med nyttedyr åbnes først ude ved de angrebne planter.
Placer æsken under planterne i skygge evt. på en omvendt urtepotte. Herfra flyver nyttedyrene selv ud.
Følg bekæmpelsen:
Bladlus-galmyggen’s larve efterlader døde bladlus, der kan ses hænge på planten. Kokoner af parasiterede bladlus (foto) med bladlus-snyltehvepse skal forekomme efter ca. 14. dage, så er bekæmpelsen i gang.

Se mere

Orius Rovtæger

Orius Rovtæger.

Trips (”tordenfluer”) rasper i bladcellerne, så der forekommer døde grå partier enten på blade eller i blomster. Det er typisk agurker der angribes.

Næbtægen (Orius majusculus), der er 3 mm lang, er effektiv overfor trips i grøntsager i drivhuset. Den æder desuden spind, mellus og bladlus. Virker ikke mod de sorte og sort- og hvidstribede trips i tropiske grønne planter.

Produktet består af en blanding af Orius-nymfer (mindre stadie som bliver voksen i løbet af 5-6 dage) og voksenstadier.

Orius udsættes ved det første angreb i væksthuset.

Anvendes bedst fra april måned.

Se mere

Guldøjelarver (Chrysoperla Carnea)

Guldøjelarver (Chrysoperla carnea) er glubske rovdyr som primært æder bladlus. En guldøje-larve kan æde op til 600 bladlus i sin levetid! De tager dog også en lang række af andre skadedyr som f.eks. spindemider, trips og uldlus.

Guldøjelarver kan med fordel anvendes ved begyndede angreb af bladlus i kolonier i et begrænset område, som f.eks. på planter i vindueskarmen/udestuen eller lokale pletter med bladlus i drivhuset, som galmyg/snyltehvepse ikke ser ud til at kunne kontrollere.

Til forebyggende bekæmpelse af bladlus i opstarten af f.eks. et drivhus er det bedst at anvende produktet Bladlusgalmyg/-snyltehvepse.

Guldøjelarver er ikke så sensitive som andre nyttedyr når det kommer til temperatur. De kan anvendes helt ned til ca. 14o C, hvor mange andre nyttedyr kræver minimum 16-18o C.

Guldøjelarver kan også forsøgsvis anvendes mod uldlus i mindre potteplanter, men der ikke nogen garanti for 100 % effekt.

 

Brugsanvisning

Guldøjelarver leveres i et stykke bølgepap med net limet på. Nettet på bølgepappet trækkes gradvist til side, så der er adgang til de enkelte celler i pappet og guldøjelarverne kan komme ud.

Slå let på pappet så larverne knipses/bankes ud på planterne/bladene hvor bladlusangreb ses. Nettet fjernes mere og mere alt efter hvor mange larver der skal anvendes.

Er det planter med små blade, kan man “pynte” planten med lidt papir hvorpå larverne bankes ud, og hvorfra de kan kravle ud på planten. Papiret kan fjernes igen efter få dage.

Guldøjelarverne bør bruges straks efter modtagelsen. Hvis dette ikke er muligt, bør de straks lægges på køl (5-10oC) og anvendes indenfor et par dage.

Se mere